KWW Zjednoczeni dla Krakowa. Okręg 2.

Pozycja 1.

inż. Szymon Komoń – okręg 2, pozycja 1 – 44-letni mieszkaniec Krakowa, absolwent kierunku Budownictwo, Menedżer, obecny Radny IV dzielnicy Prądnik Biały. Moim celem jest stworzenie ogólnodostępnych miejsc aktywności sportowej i rekreacyjnej. Będę również walczył o poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego dla ruchu pieszego i samochodowego. Planuje utworzyć autobusowe połączenia każdej dzielnicy Krakowa z Dworcem PKP.
www.SzymonKomon.pl
www.facebook.com/KandydatSzymonKomon/

Kim jestem?

Drodzy Wyborcy,

Nazywam się Szymon Komoń i jestem Kandydatem do Rady Miasta Krakowa z ramienia Komitetu Wyborczego „Zjednoczeni dla Krakowa”. Obecnie pełnię mandat Radnego IV dzielnicy Prądnik Biały.

Z wykształcenia Inżynier Budownictwa, Menedżer, a z zamiłowania wielbiciel Krakowa, społecznik, uważny na potrzeby każdego człowieka. Pełen zapału, szukający właściwych
i praktycznych rozwiązań, człowiek czynu.

Dlaczego kandyduję?

Najważniejsza jest dla mnie jako mieszkańca miasta Krakowa, jako Ojca, Sąsiada
i Pracownika poprawa wzajemnych relacji międzyludzkich – w szczególności sąsiedzkich. Oprócz poprawy jakości naszych dróg, bezpieczeństwa i otoczenia, pragnę, aby nikt nie miał poczucia odrzucenia czy osamotnienia w trudnościach dnia codziennego. W moim działaniu szczególną uwagę zwracam na potrzeby każdego mieszkańca Krakowa, dlatego jestem otwarty na współpracę z Osiedlowymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. Przed nami mnóstwo zadań, ale jestem na nie gotowy. Wierzę, że poprzez wspólne działanie osiągniemy sukces.

Jakie chcę podjąć działania?

Moim celem jest stworzenie ogólnodostępnych miejsc aktywności sportowej i rekreacyjnej
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańców (place zabaw, kryty basen, boisko, kort, bieżnia, siłownia). W tym celu należy powołać w każdej dzielnicy miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dostępny tak, aby każda forma sportu była promowana i dostępna dla każdego mieszkańca.

Zainicjowanie osiedlowego programu aktywującego osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne (szczególnie w obszarze sportu i rekreacji) będzie wymagało stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Przyjazne nam inwestycje – twórzmy krajobraz i infrastrukturę, która będzie nam sprzyjać,
a nie przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu tak, aby zapewniała przede wszystkim społeczne korzyści.

Otwarcie na współpracę z Osiedlowymi Wspólnotami Mieszkaniowymi celem realizacji koniecznych potrzeb mieszkańców.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dla ruchu pieszego i samochodowego, szczególnie dla nowo zrealizowanych układów komunikacyjnych, skrzyżowań, eliminacja zaistniałych rozwiązań, które generują wysokie ryzyka kolizji i wypadków, przemyślane projektowanie miejskiego ruchu tak, by w konsekwencji zrealizowane inwestycje drogowe nie wymagały ciągłych modernizacji. Dogodny dostęp komunikacyjny dla mieszkańców
do najważniejszych miejsc Krakowa – m.in. zapewnienie bezpośredniego połączenia autobusowego z każdej dzielnicy miasta z Dworcem PKP. Analiza dostępnych rozwiązań komunikacyjnych do zastosowania w naszym mieście (aglomeracyjna kolej, metro), które wpisywałyby się w potrzeby miejscowego transportu.

Pozycja 2.

mgr inż. Anna Smoroń – okręg 2, pozycja 2, mieszkanka Krakowa, absolwentka AGH i UJ
w Krakowie oraz AWF w Gdańsku, wieloletnia nauczycielka matematyki i tańca, przedsiębiorca, szczęśliwa i spełniona żona, mama i babcia. Jako radna będę pracować m.in. na rzecz usprawnienia samochodowego ruchu. Dołożę również wszelkich starań, aby nie dopuścić do utworzenia tzw. „stref czystego transportu”.
https://www.facebook.com/anna.smoron.79

Mgr inż. Anna Smoroń – mieszkanka Krakowa, absolwentka AGH, wieloletnia nauczycielka matematyki i tańca.

Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta Krakowa, ponieważ nie zgadzam się z dotychczasowymi działaniami radnych, które doprowadziły do potężnego zadłużenia miasta oraz do tego, że coraz trudniej nam żyć w naszym ukochanym mieście.

Jako radna chciałabym brać udział m.in. w pracach związanych z deregulacją miejskiego ruchu i usprawnieniem samochodowego ruchu poprzez zwiększenie przepustowości istniejących ulic. Miejsca parkingowe muszą znaleźć taką lokalizację, aby ludziom żyło się lepiej. Dołożę też wszelkich starań, aby nie dopuścić do utworzenia tzw. „stref czystego transportu”. Mam swoje zdanie i aby je zmienić, potrzebuję naprawdę przekonujących argumentów, ponieważ głupie nakazy ani zakazy nie przemawiają do mnie.

Mgr inż. Anna Smoroń – mieszkanka Krakowa. Absolwentka wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Ukończyłam również studia podyplomowe na wydziale Matematyki UJ oraz studia podyplomowe na AWF w Gdańsku.

Jestem przedsiębiorcą, nauczycielem tańca, sędzią tańca I kategorii i honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego,  jak również członkiem Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Brytanii. Mam również tytuł Technika Pszczelarza.

Pracowałam przez 23 lata jako nauczycielka matematyki, otrzymując wiele nagród, w tym od Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego.

Jeżeli zostanę radną, chciałabym brać udział w pracach deregulujących komunikację.

Mam swoje zdanie i aby je zmienić, potrzebuję naprawdę przekonujących argumentów, ponieważ głupie nakazy ani zakazy nie przemawiają do mnie.

Nie zamierzam zmieniać mojego samochodu na olej napędowy.

Ukończyłam studia dzienne na wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł  „mgr inż.”.

Ukończyłam studia podyplomowe na wydziale matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Jestem przedsiębiorcą.

Jestem nauczycielem tańca, sędzią tańca I kategorii oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Jestem również członkiem Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Brytanii.

Przez wiele lat byłam Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Mam również tytuł Technika Pszczelarza.

Mam męża, dwie córki i pięć wnuczek.

Pracowałam przez 23 lata jako nauczycielka matematyki, mam dwa dyplomy od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego o treści: „Gratuluję sukcesów dydaktyczno-wychowawczych i składam wyrazy uznania, życząc dalszych wybitnych osiągnięć w pracy z młodzieżą.”.

Mam swoje zdanie i aby je zmienić, potrzebuję naprawdę przekonujących argumentów, ponieważ głupie nakazy ani zakazy nie przemawiają do mnie.

Nie zamierzam zmieniać mojego samochodu na olej napędowy.

Pozycja 3.

Małgorzata Laskowska – okręg 2, pozycja 3 – bezpartyjna,urodziłam się i mieszkam
w Krakowie. Tutaj prowadzę własną firmę i wspieram prospołeczne, lokalne inicjatywy. Sprzeciwiam się wszystkim formom segregacji i społecznego wykluczenia, popieram otwarty dialog jako fundament społeczeństwa. Moim celem jest reprezentowanie wszystkich mieszkańców miasta Krakowa, niezależnie od politycznej przynależności, budowanie mostów pomiędzy różnymi grupami społecznymi, mając na uwadze potrzeby wszystkich krakowian, praca na rzecz rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców, promowanie sztuki, kultury i prospołecznej aktywności.

Nie jestem członkiem żadnej politycznej partii. Zamierzam budować mosty pomiędzy ludźmi niezależnie od ich poglądów i politycznej przynależności. Ważny jest dla mnie Polski Interes Narodowy.

Jako kandydatka na radną miasta Krakowa urodzona i mieszkająca w tym mieście, posiadam głębokie lokalne korzenie oraz autentyczne zrozumienie potrzeb i wyzwań stawianych przed Krakowem i Jego mieszkańcami. Jako przedsiębiorca mam nie tylko doświadczenie
w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ale również umiejętność łatwego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Promowanie sztuki i kultury jest dla mnie bardzo ważne, gdyż rozumiem, jak istotną rolę odgrywa w kształtowaniu tożsamości
i atmosfery miasta. Moje wysiłki w tej dziedzinie mogą przyczynić się do rozwinięcia kulturalnego życia w Krakowie i uczynienia go jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i odwiedzin.

Jako kandydat, który jest zarówno przedsiębiorcą, jak i zaangażowanym obywatelem oraz społecznym działaczem, mam potencjał, by skutecznie reprezentować interesy zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i pozostałych mieszkańców miasta. Moje działania w Radzie Miasta mogą skupiać się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju lokalnego biznesu oraz na promowaniu sztuki, kultury, lokalnych inicjatyw i prospołecznych działań, które przyczyniają się do lepszego życia Narodu Polskiego.

Pozycja 4.

Rafał Magryś – okręg 2, pozycja 4 – mam 42 lata. Jestem jednym z najbardziej aktywnych mieszkańców podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Jako radny będę kontynuował moją misję dbania o bioróżnorodność zielonych terenów miasta. Zadbam również o ulepszenie komunikacji z urzędnikami i o większy wpływ mieszkańców na kluczowe decyzje podejmowane przez RMK.

Mam 42 lata. Jestem po studium psychologiczno-socjologicznym. Jednym z moich pierwszych zawodów był opiekun osób starszych i psychicznie chorych z MOPS.

Od 2018 r. jako jedyny mieszkaniec Krakowa biorę czynny udział w sesjach Rady Miasta, zabierając głos w kluczowych zmianach wpływających na naszą codzienność.
Pracując w branży kominiarskiej, zauważyłem problemy z systemami wentylacyjnymi, przez które można się nieświadomie zaczadzić. Przeraziła mnie ignorancja tego faktu i rozpocząłem aktywne informowanie na komisjach i pisząc pisma. Zaangażowałem się w BO 2016 „Edukacja w Walce ze Smogiem”. Po moim wystąpieniu na sesji RMK została wprowadzona korekta do antysmogowej uchwały, dotycząca dopłat do systemów wentylacyjnych. W 2015 r. zakończyłem pracę w branży kominiarskiej i rozpocząłem swoją działalność gospodarczą „Opiekuna Ogrodów”. Wspieram sędziwe rośliny i utrzymuję je w jak najlepszej kondycji. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w prospołecznej działalności. Cały czas dostrzegam błędy i problemy i przedstawiam ich rozwiązania.

Cele, które zrealizuję jako radny:

Edukacja mieszkańców w zakresie ich praw i obowiązków.

Kultywowanie słowiańskiej kultury.

Przeciwstawianie się finansowaniu miasta na zasadzie żerowania na dotacjach z UE, ponieważ prowadzi to do bezsensownego implementowania programów z UE, które okazują się bardziej szkodliwe niż poprawiające jakość życia.

Dążenie do poprawy komunikacji z urzędem. Tutaj wymagam użycia współczesnej technologii:

Utworzenie „Pokoju Gniewu” w każdej dzielnicy, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić uwagi lub skargi, a system sztucznej inteligencji utworzy celowe pismo na ich podstawie.

Utworzenie miejskiego portalu społecznościowego na platformie do głosowania nad Budżetem Obywatelskim według zasady – użytkownik / mieszkaniec / współwłaściciel miasta jest równy urzędnikowi oraz każdy jest odpowiedzialny za swoje słowo – jeden nr PESEL to jeden login.

Zaktywizować grupy formalne i nieformalne – stowarzyszenia, fundacje i zrzeszenia do występowania jako lobby – przedstawiania, co chcą wprowadzić do publicznej przestrzeni i dlaczego.

W kategorii miejskiej zieleni i zielonej infrastruktury – troska o rośliny, rozwój bioróżnorodności oraz podnoszenie przyrodniczej i materialnej wartości zieleni. Przestrzeń ma pozostać jak najbardziej naturalna z minimalną ingerencją człowieka. Ochrona drzew BO 2017 „Ratujemy Drzewa”.

Pozycja 5.

Jacek Okarmus – okręg 2, pozycja 5 -53-letni krakowianin, urodzony i wychowany na Prądniku Białym. Absolwent UJ i Akademii Rolniczej w Krakowie. Zawodowo związany
z grafiką komputerową. Aktywny społecznik. Jako radny skoncentruję się na poprawie komunikacji w mieście i rozszerzeniu rekreacyjnych obszarów. Zadbam o to, aby każde rozwiązanie w Krakowie było starannie przemyślane i skonsultowane z mieszkańcami,
z uwzględnieniem ich potrzeb i opinii. Będę dążył do transparentności w podejmowaniu uchwał. Zdecydowanie odrzucam „ekologizm”, „Europejski Zielony Ład”, „strefy czystego transportu” i koncepcję „15-minutowych miast”.
www.facebook.com/profile.php?id=100072796525035

Pozycja 6.

Agata Leszczyńska – 49-letnia krakowianka. Jako radna zadbam o rozwój terenów zielonych, sztuki i kultury w mieście. Będę aktywizować seniorów i łączyć pokolenia.

OKREG_2_ulotka_KWW_ZjednoczeniDlaKrakowa