KWW Zjednoczeni dla Krakowa. Okręg 4.

Pozycja 1.

Małgorzata Bednarska – okręg 4, pozycja 1 – 65-letnia krakowianka od urodzenia, szczęśliwa i energiczna emerytka, kochająca naturę i zwierzęta, lokalny społecznik – pomysłodawca i twórca Osiedlowego Ogrodu Terapeutycznego „Stara Piaskownica” na osiedlu Wola Duchacka Zachód. Jako radna pragnę dbać o tradycję, kulturę i historię mojej małej Ojczyzny, jak również wspierać najsłabszych – Seniorów, Dzieci i naszą Matkę Ziemię.

Pozycja 2.

mgr Maria Zając – okręg 4, pozycja 2 – jestem pedagogiem z wykształcenia. Pracuję z dziećmi
i młodzieżą z różnych środowisk w placówce dziennego wsparcia. Lubię moją pracę, dogaduję się dobrze z podopiecznymi i ich rodzinami. Mam czworo dzieci i troje wnucząt. Jako radna obejmę opieką temat szkolnictwa i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Pozycja 3.

Olgierd Krupiński – okręg 4, pozycja 3 – operator UTB (urządzenia transportu bliskiego – np. zwyżki, HDS’y, koparki, ładowarki teleskopowe), honorowy dawca krwi, w latach 2020-2022 żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Jako radny zadbam o  niewprowadzenie „stref czystego transportu” i powiększenie obszarów zielonych w Krakowie. Planuję przeprowadzić dokładny audyt finansowy miasta.

Pozycja 4.

Marek Wójtowicz – okręg 4, pozycja 4 – motorniczy z 40-letnim stażem. Działacz NSZW Solidarność 80 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Gdy zostanę radnym, zajmę się zagadnieniem krakowskiej komunikacji, jak również prawami pracowników.

Pozycja 5.

mgr Halina Wanic – okręg 4, pozycja 5 – bezpartyjna. Od 35 lat mieszkanka dzielnicy Podgórze Duchackie w Krakowie. Ukończyłam Technikum Chemiczne w Oświęcimiu, studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Krakowie i studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Moje zainteresowania to nauki społeczne i ekonomiczne.
W życiu zawodowym łączyłam pracę na pełny etat z wychowaniem niepełnosprawnego syna, dlatego szczególnie mi bliskie są tematy zdrowia, polityki społecznej oraz troska
o stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i organizacje wspierające seniorów.
Jako radna będę dbać o spełnianie mądrych oczekiwań mieszkańców – w tym o racjonalne wykorzystanie dotacji na rozwój naszej dzielnicy i całego miasta.

OKREG_4_ulotka_KWW_ZjednoczeniDlaKrakowa