KWW Zjednoczeni dla Krakowa. Okręg 5.

Pozycja 1.

Małgorzata Kawula okręg 5, pozycja 1 – krakowianka od urodzenia. Pracowałam przez 22 lata jako urzędnik państwowy w ZUS-ie, a później jako doradca finansowo-ubezpieczeniowy. Obecnie jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Kocham pomagać ludziom
i zwierzętom. Jestem zwolenniczką naturalnej profilaktyki zdrowia. Jako radna będę rozwiązywać problemy mieszkańców Krakowa.

Pozycja 2.

Piotr Maj – okręg 5, pozycja 2 – 45-letni pedagog, pracowałem z dziećmi specjalnej troski. Jestem polskim patriotą i zwolennikiem poprawy dzietności Narodu Polskiego.

Pozycja 3.

Bogdan Piwowarczyk – okręg 5, pozycja 3 – 49-letni polski narodowiec. Urodziłem się i mieszkam w Krakowie. Jestem budowlańcem. Interesuję się nauka, kulturą i gospodarką. Jako radny będę walczyć o poprawę życia krakowian.

Pozycja 4.

Marta Błach – okręg 5, pozycja 4 – mieszkam od urodzenia w Krakowie. Studiowałam Filologię Klasyczną na UJ i Bezpieczeństwo Wewnętrzne na WSBPI Apeiron. Jestem przedsiębiorcą i społecznikiem – członkiem kilku stowarzyszeń, Ligi Obrony Kraju i współzałożycielką jednej fundacji. Jako radna powstrzymam SCT, rozbuduję rowerowe sieci, zwiększę liczbę tanich mieszkań, parków i skwerów, ponieważ Kraków ma być przyjazny krakowianom. Ograniczę komercjalizację przestrzeni publicznej, zachowam jej kulturowy i historyczny charakter.

Pozycja 5.

Kazimierz Kalinowski – okręg 5, pozycja 5 – 60-letni sportowiec WKS Wawel, maratończyk. Jako radny będę tworzyć przyjazne miejsca rekreacji na świeżym powietrzu – w szczególności zielone tereny. Będę krzewić sport wśród młodych ludzi i aktywizować seniorów.

Pozycja 6.

Weronika Dulat – okręg 5, pozycja 6 – 27-letnia krakowianka i polska patriotka. Jako radna zadbam o potrzeby w szczególności młodych ludzi – o łatwy dostęp do tańszych
i komfortowych mieszkań, żłobków, przedszkoli i placów zabaw. Moją misją jest łączenie pokoleń, dlatego zadbam również o poprawę warunków życia seniorów, ich aktywizację
i integrację.

Pozycja 7.

Mariusz Musiał – okręg 5, pozycja 7 – 50-letni krakus z wielopokoleniowej krakowskiej rodziny, polski patriota, monarchista i tradycjonalista. Urodzony mistrz – „złota rączka” z technicznym wykształceniem. W swoich działaniach kieruję się Polskim Interesem Narodowym, dobrem Ojczyzny, Narodu Polskiego i zdrowym rozsądkiem.  Jako radny zadbam o poprawę dzietności młodych ludzi, pochylę się nad sierotami i ich lepszym startem w dorosłe życie. Zadbam o tradycje, kulturę i narodowe dziedzictwo Krakowa.

OKREG_5_ulotka_KWW_ZjednoczeniDlaKrakowa